Jak to funguje

Klasická instalace versus inteligentní

Inteligentní elektroinstalace je moderní způsob ovládání spotřebičů jako jsou osvětlení, žaluzie, vytápění a podobně v rodinných a komerčních objektech, který nabízí funkcionalitu, kterou již klasický způsob není schopen nabídnout. V takzvané klasické instalaci je totiž spotřebič připojen k napájení přímo přes spínací prvek (např. vypínač) a tím je jednoznačně dáno schéma ovládání. Jakákoliv změna ovládání způsobená například změnou způsobu užívání prostoru nebo přechodem na modernější technologii, je téměř vždy spojena s kompletní změnou celé instalace a tedy i se všemi průvodními negativními zásahy jako jsou sekání do zdí, výměna rozvaděče, výměna ovládacích prvků a podobně. Ale i u nových instalací je zabezpečení moderních funkcí klasickým způsobem, jako jsou centralizované ovládání, prvky automatizace či moderní řízení procesu vytápění atp., velmi složité a mnohdy zcela neřešitelné. Výrobci jednotlivých subsystému (vytápění, žaluzie atd.) sice již dnes zpravidla nabízejí automatizaci jednotlivých procesů, ale už nijak neřeší jejich koordinaci v rámci celého domu.  Inteligentní instalace smazává  všechny tyto problémy už jaksi ze svého principu. Způsob ovládání si plně definuje uživatel a lze kdykoliv v průběhu času od základu změnit pouhým softwarovým zásahem a navíc získáte ovládání celého domu přes jedno uživatelské rozhraní.

Komunikace je základ

Jak je tedy možné zajistit variabilitu ovládání s plnou funkcionalitou?

Jednotlivé spotřebiče jsou spínány či ovládány speciálními relé - akčními členy umístěnými zpravidla v rozvaděči. 

Ovladače nespínají spotřebiče přímo, nýbrž posílají ostatním prvkům instalace speciální telegramy, které obsahují informaci o tom, jaký řídící zásah byl proveden, a ty se podle naprogramované funkce zachovají.

Instalaci je možné doplnit o senzory (např. pohybu, vnitřní a venkovní teploty, rychlosti větru atp.) které také vysílají informace o různých veličinách a mohou iniciovat automatické řídící procesy.

Prvky jsou navzájem spojeny speciálním komunikačním kabelem nazývaným sběrnice, který zprostředkovává přenos informací.

 

Telegram, který jednotlivá zařízení při provedení akce vysílají, obsahuje adresu odesilatele (každé zařízení má svou unikátní fyzickou adresu), adresu příjemců a kód s užitečnou informací. Užitečná informace může mít velikost od jednoho bitu pro prosté sepnutí a vypnutí, až po několik Bytů, které mohou přenášet např. hodnotu teploty nebo i textovou informaci.

Příklady použití

Osvětlení:

- Z jednoho vypínače můžete ovládat kterékoliv svítidlo v domě nebo libovolný počet svítidel. Lze tak tedy vytvářet scénáře pro různé typové situace (sledování TV, rozsvícení nebo zhasnutí celého domu nebo jeho části).

- Automatizace řízení osvětlení na podkladě informací z kteréhokoliv snímače v instalaci. Svítidla se mohou rozsvěcet například dle přítomnosti osob v dané zóně,  intenzity venkovního osvětlení, zatažení rolet a podobně. Lze také nastavit scénáře pro speciální události. Velmi užitečné to může být například, jestliže do vašeho domu vnikne zloděj, protože systém podle toho zda jste přítomni či nikoliv zvolí vhodnou variantu - jsem doma tak se rozsvítí všechny svítidla a nejdou zhasnout, aby si s vámi pachatel nemohl hrát na kočku a myš no a pokud nejsem doma začnou světla blikat což spolu s jinými projevy poplachu škůdce vyplaší tak aby urychleně opustil váš dům.

- Díky napojení na zabezpečovací systém domu nemusíte při odchodu zjišťovat, zda jste všude zhasli - po zadání odchodového kódu to inteligentní instalace udělá za vás.

- Napojením na časovač bude váš dům dle hodiny a roční doby zapínat venkovní či efektové osvětlení.

- Osvětlení se může sepnout v okamžiku, kdy vstoupíte do místnosti a po odchodu se automaticky vypne.

Žaluzie a rolety :

- Jedním ovládačem zpustíte žaluzie v celém domě nebo třeba pouze v přízemí.

- Žaluzie mohou reagovat na intenzitu venkovního osvětlení a podle toho navolit svou polohu. Ve spojení s časovým spínačem pak žaluzie například automaticky v době vaší nepřítomnosti nechají zimní slunce vyhřívat váš interiér a v létě naopak udrží vnitřní prostory chladné.

- V případě, že fouká silný vítr, inteligentní instalace vysune žaluzie do bezpečnostní polohy, aby nedošlo k poškození lamel.

- Pro každý den v týdnu je možné zvolit časový plán vysouvání a spouštění žaluzií takže například o víkendu vám dopřejí ráno delší spánek a vzbudí vás, až už slunce bude vysoko.

Vytápění :

- Pro každou místnost si nastavíte ideální teplotu.

- Teplota v jednotlivých místnostech se řídí podle aktuálního stavu - v době kdy je dům opuštěný se automaticky nastaví na úspornou hodnotu a okamžitě po vašem příchodu se přepne do komfortního režimu.

- Je možné inteligentně řídit a koordinovat několik způsobů vytápění a klimatizace.

- V místnostech, kde nebýváte pravidelně, se vytápění spustí pouze v případě vaší přítomnosti.

- Vytápění je možné spravovat i dálkově pomocí internetu či mobilu. Nemůže se tak stát, abyste se při předčasném návratu z dovolené ocitli ve studeném příbytku.

- Změny teploty pro jednotlivé místnosti můžete provádět z jednoho místa například dotykového panelu umístěného v centrální místnosti.

Ostatní :

- Do systému je možné připojit jakékoliv technické zařízení pomocí tzv. binárních vstupů:

        + kamerový systém

        + bazénové technologie

        + zahradní zavlažovací systém

        + požární signalizaci

        + záplavová čidla

        + samočinná vrata a brány

        + domácí spotřebiče

Centrální činnosti, automatizace a dálková zpráva :

- Jakékoliv napojené zařízení je možné ovládat z kteréhokoliv místa domu. Celý dům tedy můžete mít pod kontrolou například z ložnice.

- Různá zařízení je možné sdružovat do skupin, které jsou ovládány signálem z jednoho nebo několika čidel či ovládačů. Můžete tedy propojit a zkoordinovat činnosti vytápění a žaluzií, žaluzií a osvětlení atd.

- Neustále můžete mít přehled o stavu všech jednotlivých zařízení v domě a to i na dálku, takže například ve své kanceláři se můžete na počítači podívat, zda je někdo doma, kde se svítí a nebo jestli je například zapnutý počítač či televize v dětském pokoji.

- Signály z jednotlivých čidel mohou řešit bez vaší přítomnosti i krizové stavy. O možnostech při vloupání do domu již byla řeč ale i taková drobnost, jako že vám čidlo zaplavení v momentě, kdy vám praske hadice k pračce, uzavře hlavní přívod vody, dovede ušetřit mnoho starostí i peněz.

- Správně nastavená koordinace žaluzií a vytápění nebo osvětlení a signálů z čidel přítomnosti a slunečního svitu může také ušetřit nemalé finanční prostředky. Proč například topit v místnosti kde je otevřené okno?

- Informace z čidel je možné zobrazovat na displejích. Informaci o otevření oken z okenních kontaktů, která je prioritně využívána pro zabezpečení a výtápění, vám,  zobrazena na displaji u vchodových dveří, může velmi usnadnit urychlený odchod na obchdní schůzku bez nutnosti obíhat celý dům a kontrolovat všechna okna.

 

Inteligentní instalace vám do vašeho domu přinese moderní technologie, špičkový komfort a úsporný a ekologický provoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Future building systems Studentská 6202/17
Ostrava-Poruba
708 00
+420 603 884 633 info@futurebuilding.cz